Financieel overzicht Oud Gereformeerde Gemeente te Den Haag    

RSIN/fiscaal nummer : 853108997

                                            2020                     2019                       2018

Inkomsten:

Collecten, giften                  20.715,00                        22.593,00                          22.746,00                           

huur                                           4.920,00                          4.920,00                            4.920,00                          

Energie bel.                                 382,00                              376,00                                284,00                          

totaal                                        26.017,00                        27.889,00                          27.950,00                          


Uitgaven:

Kosten Pastoraat                  12.478,00                       12.952,00                           14.529,00                          

Vaste kosten*                          3.929,00                          3.163,00                              3.162,00                          

Advertenties                                639,00                           1.139,00                             1.094,00                           

Giften                                             520,00                             670,00                                 370,00                            

Schoonmaak                              1.211,00                          1.305,00                               1.320,00                           

Diversen**                                1.586,00                         2.010,00                             4.067,00                         

Belastingen                                  500,00                            477,00                                 458,00                           

Technisch onderhoud               852,00                           794,00                             4.326,00                           

totaal                                           21.715,00                      22.509,00                          29.326,00                         


*   (bv. gas, electra, huisvuil, water, bank)

** (bv. kerstfeest, boeken, parkeervergunning, batterijen etc.)

Maak een gratis website.