Beleidsplan:

Werkzaamheden van de kerk:

- Verkondiging van Gods Woord in preek- en leesdiensten op zondag en dinsdagavonden,

    alsmede op christelijke feestdagen en Bid- en Dankdagen.

- Bediening van de sacramenten het Heilig Avondmaal en de Heilige Doop.

- Catechisatielessen aan de jonge kinderen.

- Het organiseren van het kerstfeest voor de kinderen.

- Huisbezoeken afleggen.

- Bezoeken van zieken of bejaarde (oud)leden van de gemeente.

- Geven van giften aan ANBI instellingen.

- Het bijhouden van de website.

- Het 2 maandelijks maken van een kerkbode.

- Het bijhouden van de algehele administratie.

- Het houden van de jaarlijkse vergadering.

- Het sturen van kaarten bij verjaardagen etc.


Het werven van geld:

- Collecteren tijdens de diensten.

- Giften per bank of per kas.

- Verhuur van woning die in eigendom is.


Het beheer van het vermogen:

- De penningmeester beheert de financiƫn, met gebruikmaking van Word en Excel

   documenten.

- Jaarlijkse controle van de boekhouding door een kascommissie.


De besteding van het vermogen:

- Vergoedingen aan voorgangers.

- Vaste kosten en onderhoud aan het kerkgebouw en de woning.

- Betaling voor advertenties.

- Betaling van diverse belastingen.

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin