Doelstelling:

De doelstelling van de Oud Gereformeerde Gemeente is de verkondiging van het Heilig Evangelie in preek- en leesdiensten. Daarbij hoort ook de bediening van het Heilig Avondmaal en de Heilige Doop.

De grondslag van ons kerkelijk leven is gebaseerd op Gods heilig en onfeilbaar Woord zoals overgeleverd in de Statenvertaling volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, en de daarmee in overeenstemming zijnde, Drie formulieren van Enigheid:

-De Catechismus

-Belijdenis des Geloofs en

-De Dordtse leerregels.

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin